Anawrahta Production Co.,Ltd မှ တင်သွင်း ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသော မြေသြဇာများ

စဉ်အမည်စံချိန်စံညွှန်းထုတ်ပိုးပစ္စည်း
ဂျစ်(ပ်)ဆမ် မြေသြဇာမှုန့် (လမင်း)CaSO4.2H2O:95.53%,Ca:21.46%,S:17.75%အမျိုးအစားအရွယ်အစားအသားတင်အလေးချိန်
ဂျစ်(ပ်)ဆမ် မြေသြဇာမှုန့် (ငွေလမင်း)CaSO4.2H2O-88%,Ca:23%,S:16%ပီနံအိတ်၂၅ ကီလိုဂရမ်၂၅ ကီလိုဂရမ်
Compound Fertilizer (K4) (ကေဖိုး)N:15%,P2O5:5%,K2O:10%ပီနံအိတ်၂၅ ကီလိုဂရမ်၂၅ ကီလိုဂရမ်
Ammonium Sulphate GranularN:20.5 % Min,S:23.5%Minပီနံအိတ်၉.၈ ကီလိုဂရမ်၉.၈ ကီလိုဂရမ်
Granular Magnesium Sulphate (Pink)Total MgO:25 % Min,W-MgO:19% Min, S:15% Minပီနံအိတ်၂၂'' ၃၃''၅၀ ကီလိုဂရမ်
Granular Magnesium Sulphate (Green)Total MgO:25 % Min,W-MgO:19% Min, S:15% Minပီနံအိတ်၂၂” ၃၃”၅၀ ကီလိုဂရမ်
Granular Magnesium Sulphate (White)Total MgO:25 % Min,W-MgO:19% Min, S:15% Minပီနံအိတ်၂၂” ၃၃”၅၀ ကီလိုဂရမ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + 20 =